logo
مدیریت اینستاگرام | خدمات مک تو وب

مدیریت اینستاگرام

اینستاگرام همیشه یکی از بهترین کانال های ارتباطی بوده است و به کاربران این اجازه را داده است که محصولات یا خدمات خود را به اشتراک بگذارند

مدیریت اینستاگرام با مک تو وب

مدیریت درست اینستاگرام می تواند نتیجه خیلی خوبی با خود همراه داشته باشد در صورتی ک شما در زمان درست پست و استوری بگذارید و استراتژی خاص خودتان را برای جذب فالور داشته باشید

پکیج های مدیریت اینستاگرام

پکیج پایه

2,000,000 تومان
 • تولید محتوا
 • پست روزانه
 • هشتگ گذاری
 • عکاسی
 • تکنیک Mac2
 • آنالیز
 • استوری روزانه
 • دمو
 • متناسب با برند شما
 • تقویم محتوایی

پکیج اقتصادی

3,000,000 تومان
 • تولید محتوا
 • عکاسی
 • پست روزانه
 • هشتگ گذاری
 • آنالیز
 • دمو
 • تکنیک Mac2
 • استوری روزانه
 • متناسب با برند شما
 • تقویم محتوایی

پکیج حرفه ای

4,000,000 تومان
 • تولید محتوا
 • عکاسی
 • پست روزانه
 • هشتگ گذاری
 • آنالیز
 • استوری روزانه
 • دمو
 • متناسب با برند شما
 • تقویم محتوایی
 • تکنیک Mac2

پکیج پیشرفته

6,500,000 تومان
 • تولید محتوا
 • عکاسی
 • تکنیک Mac2
 • پست روزانه
 • هشتگ گذاری
 • آنالیز
 • استوری روزانه
 • دمو
 • متناسب با برند شما
 • تقویم محتوایی