logo
طراحی سایت | خدمات مک تو وب

تجارت الکترونیک

ما با تجربه ای که در زمینه کسب و کار اینترنتی داریم و تخصص مان مطمئن می شویم که تجارت الکترونیک شما به خوبی رشد می کند

08:00buyDevelop your e-commerce with mac2web

تجارت الکترونیک با مک تو وب

خرید و فروش در دنیای دیجیتال روز به روز رو به افزایش است و این موضوع باعث می شود تجارت ها و کسب و کار هایی که الکترونیک نیستد و یا به زبان ساده فروش دیجیتال ندارند شکست بخورند

پکیج های تجارت الکترونیک

پکیج پایه

2,999,000 تومان
 • آنالیز برند شما
 • هویت بصری برند
 • مدارک قانونی
 • ایجاد نیاز برای مشتری
 • ایده پردازی
 • معرفی در بازار دیجیتال
 • تبلیغات
 • مشاوره کسب و کار
 • مدیریت تجارت(ماهانه)

پکیج اقتصادی

5,999,000 تومان
 • آنالیز برند شما
 • ایجاد نیاز برای مشتری
 • هویت بصری برند
 • مدارک قانونی
 • مدیریت تجارت(ماهانه)
 • ایده پردازی
 • معرفی در بازار دیجیتال
 • تبلیغات
 • مشاوره کسب و کار

پکیج حرفه ای

8,999,000 تومان
 • آنالیز برند شما
 • ایجاد نیاز برای مشتری
 • هویت بصری برند
 • معرفی در بازار دیجیتال
 • مشاوره کسب و کار
 • مدارک قانونی
 • مدیریت تجارت(ماهانه)
 • ایده پردازی
 • تبلیغات

پکیج پیشرفته

19,999,000 تومان
 • آنالیز برند شما
 • ایجاد نیاز برای مشتری
 • ایده پردازی
 • هویت بصری برند
 • معرفی در بازار دیجیتال
 • تبلیغات
 • مشاوره کسب و کار
 • مدارک قانونی
 • مدیریت تجارت(ماهانه)