logo
تست عملکرد ux | خدمات مک تو وب

تست عملکرد ux

داشتن یک ux خوب این قابلیت را به کاربران سایت شما می دهد که احساس راحتی بیشتری با سایت شما بکنند و این به این معناست که کاربران با برند شما و کسب و کار شما احساس بهتری دارن

تست عملکرد ux با مک تو وب

مک تو وب با ارئه این خدمات سعی دارد سایت هایی که ux خوبی ندارند را شناسایی و به آن ها در این زمینه کمک کند

پکیج های تست عملکرد ux

پکیج پایه

299,000 تومان
 • آنالیز گرافیکی
 • برسی از نظر کاربر
 • برسی از نظر ui
 • ux فروش
 • مشاوره بعد از نتیجه
 • برسی بازخورد تبلیغاتی
 • پرسش نامه بازخورد کاربران

پکیج اقتصادی

499,000 تومان
 • آنالیز گرافیکی
 • برسی از نظر ui
 • برسی از نظر کاربر
 • مشاوره بعد از نتیجه
 • ux فروش
 • برسی بازخورد تبلیغاتی
 • پرسش نامه بازخورد کاربران

پکیج حرفه ای

799,000 تومان
 • آنالیز گرافیکی
 • برسی از نظر ui
 • برسی از نظر کاربر
 • ux فروش
 • مشاوره بعد از نتیجه
 • برسی بازخورد تبلیغاتی
 • پرسش نامه بازخورد کاربران

پکیج پیشرفته

999,000 تومان
 • آنالیز گرافیکی
 • برسی از نظر ui
 • برسی از نظر کاربر
 • ux فروش
 • مشاوره بعد از نتیجه
 • برسی بازخورد تبلیغاتی
 • پرسش نامه بازخورد کاربران