logo
کسب و کار دیجیتال پزشک ها

پزشک ها

پزشک یکی از مهم ترین قشرهای یک جامعه هستند و می توانند با دیجیتال کردن کسب و کار خود در خدمات رسانی بهتری انجام دهند

کسب و کار دیجیتال پزشک ها با مک تو وب

پزشک ها با دیجیتال کردن کسب و کار خودشان می توانند جدا از پرسنال برندینگ دیجیتال می توانند حضور در مطب ها را کاهش دهند با سیستم نوبت دهی آنلاین که در پورتال هوشمند وجود دارد

پکیج های پزشک ها

پکیج پایه

11,999,000 تومان
 • پورتال هوشمند نوبت دهی
 • سئو
 • وبلاگ
 • مدیریت اینستاگرام(ماهانه)
 • کنال اطلاع رسانی
 • پرسونال برندینگ
 • تولیدمحتوا

پکیج اقتصادی

15,999,000 تومان
 • پورتال هوشمند نوبت دهی
 • وبلاگ
 • مدیریت اینستاگرام(ماهانه)
 • سئو
 • کنال اطلاع رسانی
 • پرسونال برندینگ
 • تولیدمحتوا

پکیج حرفه ای

18,999,000 تومان
 • پورتال هوشمند نوبت دهی
 • وبلاگ
 • مدیریت اینستاگرام(ماهانه)
 • کنال اطلاع رسانی
 • سئو
 • تولیدمحتوا
 • پرسونال برندینگ

پکیج پایه

22,999,000 تومان
 • پورتال هوشمند نوبت دهی
 • وبلاگ
 • مدیریت اینستاگرام(ماهانه)
 • کنال اطلاع رسانی
 • سئو
 • پرسونال برندینگ
 • تولیدمحتوا