logo
کسب و کار دیجیتال شرکت ها

شرکت ها

داشتن یک بستر دیجیتال برای شرکت ها یک نکته بسیار مثبت می باشد شرکت ها می توانند مشتری های زیادی در دنیای دیجیتال جذب کسب و کار خودشان بکنند

کسب و کار دیجیتال شرکت ها با مک تو وب

شرکت ها در هر زمینه شغلی که در حال فعالیت باشند می توانند با توجه به نیازشان از این خدمات استفاده کنند و کسب و کار خود را در دنیای دیجیتال گسترش بدهند

پکیج های شرکت ها

پکیج پایه

5,999,000 تومان
 • سایت شرکتی
 • مدیریت اینستاگرام(ماهانه)
 • سئو
 • برندسازی پیشرفته
 • تبلیغات پیشرفته
 • سئو حرفه ای
 • هویت بصری برند
 • عکاسی(ماهانه)
 • تولید محتوا(ماهانه)

پکیج اقتصادی

9,999,000 تومان
 • سایت شرکتی
 • مدیریت اینستاگرام(ماهانه)
 • سئو
 • سئو حرفه ای
 • هویت بصری برند
 • برندسازی پیشرفته
 • تبلیغات پیشرفته
 • عکاسی(ماهانه)
 • تولید محتوا(ماهانه)

پکیج حرفه ای

17,999,000 تومان
 • سایت شرکتی
 • برندسازی پیشرفته
 • مدیریت اینستاگرام(ماهانه)
 • سئو
 • سئو حرفه ای
 • هویت بصری برند
 • عکاسی(ماهانه)
 • تبلیغات پیشرفته
 • تولید محتوا(ماهانه)

پکیج پیشرفته

29,999,000 تومان
 • سایت شرکتی
 • برندسازی پیشرفته
 • مدیریت اینستاگرام(ماهانه)
 • تبلیغات پیشرفته
 • سئو
 • سئو حرفه ای
 • هویت بصری برند
 • عکاسی(ماهانه)
 • تولید محتوا(ماهانه)