logo
پروموشن اینستاگرام | خدمات مک تو وب

پروموشن اینستاگرام

یکی از بهترین راه ها برای بالا بردن مخاطب اینستاگرام پروموشن یا بوست پست اینستاگرام است که با شما با این روش بر روی یکی از پست های خود تبلیغات می کنید

پروموشن اینستاگرام | خدمات مک تو وب با مک تو وب

اگر می خواهید مخاطب هدفمند برای کسب و کار یا پیج اینستاگرام خود جذب کنید بهترین راه پروموشن اینستاگرام می باشد که پست شما را دقیقا به مخاطب هایی که شما نیاز دارید نمایش می دهد

پکیج های پروموشن اینستاگرام

پکیج پایه

قیمت روز تومان
  • 2000>5000 ریچ

پکیج اقتصادی

قیمت روز تومان
  • 3400>7800 ریچ

پکیج حرفه ای

قیمت روز تومان
  • 4800>13000 ریچ

پکیج پایه

قیمت روز تومان
  • 11000>29000 ریچ